Trening Umiejętności Interpersonalnych

trening umiejętnosci

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

Trening umiejętności interpersonalnych to doskonała okazja, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie. W treningu umiejętności interpersonalnym dąży się do pozostawania w „tu i teraz”, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich zachowań i sposobu w jaki są odbierani przez innych.

 

Trening daje także możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia ich wpływu na zachowanie wobec innych. Jest też znakomitą okazją do eksperymentowania z nowymi zachowaniami i odkrywania różnych sposobów funkcjonowania z ludźmi.

 

Trening umiejętności interpersonalnych to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. Członkowie grupy wchodzą ze sobą w relacje, konfrontują się i wzajemnie modelują swoje zachowania. Są dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyja otwieraniu się i wyrażaniu emocji, w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze. Sprzyja przełamywaniu oporów wobec innych.

 

 

Cele:

  • pogłębienie przez uczestników swoich umiejętności budowania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • rozwijanie empatii i umiejętności uważnego słuchania
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji i doznań
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i przyjrzenie się potencjałom, które mogę w sobie rozwijać.
  • poszerzenie świadomości jak przezwyciężać swoje ograniczenia, by związki z innymi były bardziej satysfakcjonujące
  • trenowanie efektywnych sposobów komunikacji m.in. aktywnego słuchania, wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania i wyrażania potrzeb ukrytych pod podejmowanymi działaniami, mówienia o swoich mocnych stronach.
  • odkrycie trudności jakich doświadczają w kontaktach z innymi,
  • zwiększenie świadomość swoich słabych i mocnych stron
  • zwiększenie zaufania do ludzi

 Trening jest przeznaczony dla  mężczyzn i kobiet  którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi.

 Metody:

Praca w grupie i prace indywidualne, gry i ćwiczenia grupowe, zabawy, rysunek.

 Czas trwania:  20 godz  10x po 2 godziny

Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00

Termin  rozpoczęcia zajęć od  wrzesnia 2019

Cena: 30 zł  1 godzina

 Trening poprowadzi :   psychoterapeuta mgr Ewa Wielechowska 

Osoby zainteresowane treningiem zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu doprecyzowania oczekiwań uczestników względem programu oraz lepsze zapoznanie prowadzącego z grupą.

Tel. Ewa Wielechowska 693-546-680

Wielechowska Ewa