Pole widzenia

Pole widzenia to badanie pozwalające na dokładne określenie ubytków w polu widzenia. Badanie pozwala ocenić, jaki zakres przestrzeni osoba badana obejmuje wzrokiem Pole widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę. Badanie pola widzenia odbywa się poprzez utrzymywanie wzroku osoby badanej w jednej pozycji, a następnie prezentowanie jej różnych obiektów w polu widzenia. W naszej placówce wykonujemy metodę kinetyczną (obiekty w ruchu). Jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym.

Badanie GDX

GDX analizuje włókna nerwowe, służy do oceny stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych.  Badanie wykonuje się w celu monitorowania rozwoju jaskry, krótkowzroczności oraz w chorobach niedokrwiennych oka. GDX jest badaniem nieinwazyjnymi bezbolesnym, umożliwia obrazowanie dna oka poprzez nierozszerzone źrenice . Pacjenci znajdujący się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę badanie GDX powinni powtarzać co 6-8 miesięcy. U pacjentów chorujących na jaskrę  o częstotliwości badań decyduje lekarz prowadzący.

Badanie OCT

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) to nowoczesna i nieinwazyjna metoda obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego. Umożliwia precyzyjną i szczegółową analizę warstw włókien nerwowych w siatkówce, ze szczególnym uwzględnieniem części dna oka, tzw. plamki. Badanie OCT jest niezwykle ważnym badaniem w diagnostyce, monitorowaniu chorób, a także w sprawdzaniu efektywności stosowanego leczenia. Wykorzystywane we wczesnej diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), otwór w plamce, obrzęk plamki czy nowotwory oka,  zmiany cukrzycowe w siatkówce oka. Schorzenia te mogą prowadzić do utraty wzroku, stąd tak ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka. OCT jest bezbolesne, bezkontaktowe. Badanie jest nieszkodliwe dla zdrowia człowieka i w zależności od potrzeb może być wielokrotnie powtarzane.