Mgr Wielechowska Ewa

Psychoterapia

Specjalizacja

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Pracuję w nurcie humanistycznym i poznawczo – behawioralnym.

Pomaganie, to dla mnie uczestniczenie w zrozumieniu i przezwyciężaniu problemów zewnętrznych i wewnętrznych drugiego człowieka. Wierzę w indywidualny potencjał swoich pacjentów, a w relacjach z ludźmi znajduję największą inspirację i energię do pracy. Wzorem dla mnie jest triada Carla Rogersa: empatia, akceptacja, autentyczność.

Pracuję indywidualnie i z grupami.

Ukończyłam Pedagogikę resocjalizacyjną i sądowo – penitencjarną, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. (Szkoły akredytowane przez PARPA). Posiadam wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia  „PETRA” w Warszawie oraz  Stowarzyszeniu Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień.

Odbyłam staż w szpitalu psychiatrycznym (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza Pruszków). Regularnie poddaję się superwizji indywidualnej i grupowej.

Wykonuje badania

Poradnia ul. Rembielińska 8

Dane kontaktowe poradni psychoterapii ul. Rembielińska 8

Pomagam osobom:

 • uzależnionym od substancji psychoaktywnych i zmagającym się z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, internet, zakupy, seks itp.)
 • doświadczającym problemów przez używanie środków psychoaktywnych
 • w trudnościach jakich doświadczają osoby z rodzin dysfunkcyjnych ( DDD
 • przeżywającym trudności w relacjach z osobami uzależnionymi np. ( DDA i współuzależnienie)
 • przeżywającym kryzysy emocjonalne i życiowe
 • przeżywającym trudności w życiu prywatnym jak i zawodowym
 • borykających się z niskim poczuciem wartości
 • mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów
 • pragnących lepiej poznać, zrozumieć siebie oraz schematy swojego funkcjonowania
 • mających trudności w przeżywaniu emocji (np. poczucie winy czy wstyd, złość, lęk itp.)
 • czujących się nierozumianymi
 • przeżywającym poczucie samotności inności od ludzi, beznadziejności
 • mających trudności w komunikacji interpersonalnej