Pedagog, specjalista terapii uzależnień
Mgr Odyniec Anna

Psychoterapia

Specjalizacja

Dyplomowany psychoterapeuta, Pedagog,  Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień

Pomagam osobom doświadczającym:

- trudności w relacjach,

- trudności w radzeniu sobie z emocjami (lęk, depresja),

- straty (bliska osoba, praca),

- wypalenia zawodowego.

Prowadzę:

- konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci wysoko wrażliwych,

- pomoc psychologiczna dla osób wysoko wrażliwych dorosłych,

- psychoterapię DDA/DDD,

- diagnozę i psychoterapię uzależnienia,

- diagnozę i psychoterapię współuzależnienia,

- pomoc psychologiczną i wsparcie dla kobiet w ciąży, w okresie okołoporodowym i młodych mam,

- program ograniczania picia,

- interwencję dla osób w kryzysie,

- krótkoterminową terapię par.

Kursy i szkolenia:

4 letnia Szkoła Psychoterapii INTRA

Studium Terapii Uzależnień

Studium Pomocy Psychologicznej

Wykonuje badania

Poradnia ul. Rembielińska 8

Zakres:

Konsultacje indywidualne

Terapia grupowa