Pedagog, terapia uzależnień dzieci, dorośli
Mgr Barucka Joanna

Psychoterapia

Specjalizacja

Pedagog, Certyfikowany Specjalista terapii uzależnień

Prowadzę:

- konsultacje diagnostyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy,

- konsultacje diagnostyczne w zakresie uzależnienia od hazardu, internetu, gier komputerowych,

- psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, leków, dopalaczy,

- psychoterapia osób uzależnionych behawioralnie: od internetu, hazardu, zakupoholizm, gry komputerowe,

- prowadzę program ograniczania picia,

- psychoterapia osób współuzależnionych (osoby doświadczające konsekwencji uzależniania osoby bliskiej tj. małżonkowie, partnerzy, rodzice, dorosłe dzieci,

- terapię osób doświadczających przemocy,

- terapią osób z problemem agresji,

- krótkoterminową terapię par,

- trening asertywnych zachowań,

- interwencje dla osób w kryzysie.

 Kursy i szkolenia:

Pedagogika resocjalizacyjna.

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Uzależnienia Behawioralne. Program Ograniczania Picia.

Krótkoterminowa terapia par.

Praca pod stałą superwizją kliniczną.

 

Wykonuje badania

Poradnia ul. Rembielińska 8

Zakres:

Konsultacje indywidualne

Terapia grupowa

Terapia par