Mgr Sokołowski Marcin

Rehabilitacja

Specjalizacja

Wykształcenie:

Magister fizjoterapii Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 2004 r.

Technik fizjoterapii - Medyczne Studium Zawodowe w Płocku, 1998 r.

Szkolenia i kursy:

2015 - Kurs doskonalący dla fizjoterapeutów "Opieka geriatryczna"

2015 - kurs Terapia Manualna wg Typaldosa D.O., Fascial Distorsion Model, International Fascial Distorsion Model(60godzin)

2013 - kurs Kinesiotapingu

2008-2009 - kurs " Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich " dr Jarosław Ciechomski (120 godzin)

2007 - kurs " Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii chorych po udarze mózgu" II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2005-2006 - kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym A. Rakowskiego (320 godzin) oraz złożenie egzaminu stopnia podstawowego z teorii i praktyki.

2005 - Metody neurofizjologiczne w kinezyterapii - koncepcja PNF i PIR,  AWF w Warszawie

Wykonuje badania

Poradnia rehabilitacyjna Przychodnia ul. Remiszewska 14

Zakres:

Rehabilitacja kompleksowa, terapia manualna, fizykoterapia i masażu