Lek. med. Pniewska Grażyna

Dermatologia

Specjalizacja

Dermatologia

Wykonuje badania

Wizyty konsultacyjne odbywają się w Przychodni ul. Rembielińska 8